Outlook Manuell installation

 För att installera Hosted Exchange kontot i Outlook gör följande

1. Klicka på start menyn och sedan kontrollpanelen
2. Klicka på ” Användarkonton och barnspärr”3. Klicka på ”e-post”4. Klicka på ”visa profiler”5. Klicka på ”lägg till”, ge den nya profilen ett namn och klicka på ”ok”6. Klicka på ”konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt” och sedan ”nästa”7. Klicka på ”Microsoft Exchange eller en kompatibel tjänst” och sedan ”nästa”8. I rutan server anger nu
cas01
(om ni har en egen Client Access Server CAS anger ni den istället) i rutan ”användarnamn" anger ni er e-post adress. Klicka sedan på ”flera inställningar”9. Klicka på fliken anslutning. Kryssa in kryssrutan ”anslut till Microsoft Exchange med HTTP" och sedan på knappen ”proxyinställningar för Exchange”10. I rutan ”använd den här URL:en vid anslutning till proxyservern för Exchange” anger ni ”ex.isvgate.com”
(om ni har en egen Client Access Server CAS anger ni den istället)
Kryssa in kryssrutan ”anslut endast till proxyservrar som har följande säkerhetsobjektsnamn i certifikatet” och ange
msstd:ex.isvgate.com
båda rutorna ” i snabba nätverk, anslut först med http och sedan TCP/IP” samt ”I långsamma nätverk, anslut först med http och sedan med TCP/IP” skall vara i kryssade.
välj ”grundläggande autentisering” i rullgardinen ”Använd den här autentiseringen vid anslutning till proxyservern för Exchange:”
klicka sedan på ”ok”


11. Klicka på ”kontrollera namn”

12. I rutan som kommer upp anger ni er e-post adress och ert lösenord och klickar sedan på ”ok”

13. Klicka på ”nästa” och sedan på slutför