Jag blir utloggad från webmailen efter 15 min, hur ändrar jag det?

När ni loggar in på webmailen markerar ni rutan

”Detta är en privat dator”.

Då är ni inloggade i 24 timmar.